Hotline : +66 84-8897776 /  +66 81-4774857

E-mail : info@phiphitours.com

KOH PHI PHI TOUR " ONE STOP TRAVEL SERVICE IN KRABI "
เกาะพีพีทัวร์-กระบี่
ใบอนุญาตเลขที่ 31/00836 ทัวร์นั่งช้าง ชมธรรมชาติ โปรแกรมทัวร์รายวัน(เริ่มตั้งแต่ 2 คน) บริการตลอดทั้งปี
ราคา : 800 บาท เวลาเดินทาง : เดินทางได้ตลอดทั้งวัน กิจกรรม : นั่งช้าง ชมป่า ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 รายละเอียดโปรแกรม
 ............. น.  เริ่มรับจาโรงแรมที่พัก (เวลาเดินทางท่านสามารถนัดได้ตามสะดวก) ออกเดินทางสู่บ้าน คลองสน นำท่านนั่งช้างชมธรรมชาติของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ระหว่างทางผ่านลำธาร สวน ผลไม้ สวนยางพารา (ใช้เวลานั่งช้าง ประมาณ 1 ชั่วโมง) สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก
 อัตราค่าบริการ  ราคาขาย
 ผู้ใหญ่  800 บาท
 เด็ก อายุ 3-10 ปี  400 บาท
 ชาวต่างชาติ  800 บาท
 อัตราค่าบริการรวม
 รถรับ - ส่ง ตามรายการ ค่านั่งช้าง ค่าเครื่องดื่ม ซอร์ฟดริ๊งค์ มัคคุเทศก์ชำนาญงาน ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
 สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย
 ผ้าขนหนู ครีมกันแดด หมวกและแว่นตากันแดด กล้องถ่ายรูป
 คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมหรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง เกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งช้าง การนั่งช้างชมความสวยงามทางธรรมชาติ เป็นโปรแกรมสบาย ๆ แต่อาจจะมีการเมาช้างบ้าง เนื่องจากช้างจะเดินไป เดินมาตลอดเวลา เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เวลา 08.00น.-17.00 น. เปิดบริการทุกวัน ตลอดทั้งปี HOTLINE : 087-885 0880 / 081-4774857 OFFICE: 075-656347 FAX: 075-656348 info@phiphitours.com www.facebook.com/kohphiphitourskrabi Line ID : phiphitour1 phiphitour2 หจก.ศรีสวัสดิ์ทราเวล แอนด์ทัวร์ (เกาะพีพีทัวร์ สาขาที่ 5) : บ้านเลขที่ 2 ถ.มหาราช ซ. 10 (สุคนธ์) อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

Copyright @ 2008 AT Srisawat travel & Tour Ltd.,Part  All rights reserved.

" Koh Phi Phi Tour - Krabi " One stop Travel service in Krabi.